Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale w ramach działań profilaktycznych zaprasza wszystkich chętnych do aktywności fizycznej na bezpłatne zajęcia Nordic Walking!
Startujemy w najbliższy weekend 15 kwietnia 2023 r.!
Maszerujemy z kijami w każdą sobotę od 9.00 zbiórka na rynku miejskim w Boguchwale. Zajęcia poprowadzi instruktor Barbara Rzepka.
Do utworzenia grupy zajęciowej konieczne jest spełnienie kryterium liczebności minimum 12 osób!
Chodź z nami po mieście Boguchwała
 do góry