Zespół "Nosowiany" z Nosówki powstał w 1975 r. z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Nosówka Edwarda Byjosia. Jakub Sarna organizuje członków Kapeli Sarnów (która grywała na weselach do 1965 r.) w składzie: Jakub Sarna, Andrzej Hodyr - skrzypce prim, Mateusz Sarna, Stanisław Pizło - skrzypce sekund, Stanisław Miłek - kontrabas. Wspomagali ich młodzi akordeoniści: Stanisław  ŁAgowski i Marian Rzucidło. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nosówce Helena Pasierb zorganizował grupę  śpiewaczek, członkiń KGW: Helene Pasierb, Kazimierę MIchałek, Janinę Byjoś i Bronisławe Bijoś.

        Pierwszy występ kapela dała na Akademii Gminy Racławówka, 9 maja 1975 r. w Niechobrzu. Natomiast już 22 lipca jest już kapela i 26-cio osobowy chór mieszany, pod kierownictwem Stanisława Łagowskiego. Kapela działa prężnie do dziś w zmienionym składzie, do którego należy m.in. znana działaczka ludowa Pani Stefania Buda. Zespół "Nosowiany" w 2010 r. obchodzi 35-lecie swego istnienia i z tej okazji 30 maja 2010 r. zorganizował uroczysty bankiet dla zaproszonych gości. Z tej okazji "Nosowianie" wydali również płytę.

        W 2013 r. zaczęły się pierwsze próby nowo powstałych dwóch grup tanecznych w Nosówce. Rok później powstały kolejne: grupa młodzieżowa oraz dorosłych. Wtedy też powstał Zespół Pieśni i Tańca "Nosowianki". W repertuarze posiada tańce regionalne oraz narodowe, przyśpiewki ludowe, żołnierskie, kolędy i pastorałki a także krótkie scenki obrzędowe. Działalność Zespołu polega przede wszystkim na podtrzymywaniu tradycji ludowych głęboko zakorzenionych w miejscowości oraz utrwaleniu tańców z dawnych lat. Ciągle przybywa nowych członków, powiększa się repertuar. Zespół uświetnia uroczystości Gminne i Sołeckie, występuje również poza gminą. Dał już wiele koncertów w Rzeszowie. Najmłodsze grupy próbują również swoich sił na konkursach i przeglądach organizowanych na terenie województwa podkarpackiego. W Zespole istniało pięć grup wiekowych zrzeszających blisko 100 osób. Założycielką i kierownikiem artystycznym Zespołu była Karolina Majdan.

 

  

        Zespół ludowy „Jubilatki” ze Zgłobnia powstał w 1981r. Założycielką była nieżyjąca już Maria Janowska. Zdobył wiele nagród i wyróżnień między innymi I nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie w 1998 r. wykonując pieśni ludowe, w roku 2000 w tym samym przeglądzie otrzymał wyróżnienie. W repertuarze zespół posiada pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki, pasterskie, weselne, biesiadne, ludowe, obrzędowe.

        Zespół ludowy wraz z kapelą występuje nie tylko w gminie Boguchwała ale również poza nią. Dużym sukcesem zespołu było nagranie w roku 2006 płyty w radiu Rzeszów. Działalność Zespołu nie polega tylko na osiąganiu sukcesów, ale przede wszystkim na podtrzymywaniu tradycji ludowych głęboko zakorzenionych  w naszej miejscowości. Próby Zespołu i Kapeli odbywają się systematycznie w każdy wtorek w Ośrodku Kultury w Zgłobniu, przybywa młodych członków, powiększa się repertuar. Zespół uświetnia niemal wszystkie uroczystości Gminne i Sołeckie, występuje również poza naszą gminą. 

        18 czerwca w Ośrodku Kultury w Zgłobniu odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone obchodom  30-lecia istnienia Zespołu.  Obecny skład Zespołu przedstwia się następującą: zespół śpiewaczy: Zofia Kaszuba , Zofia Turek, Zofia Gubernat , Maria Adamczyk, Beata Ceglarz, Marta Wiech, Marta Wiech, Agata Gawron, Sławomir Kaszuba, Edward Rzepka , Tadeusz Ciebiera, Stanisława Pizło, Wiktoria Ciebiera. Kapela: Edward Ziomek akordeon,  Stanisław Wróbel skrzypce, Emil Krupa skrzypce.    

   

 

 

  

        Chór „Risoluto” powstał jesienią 2013 roku, początkowo jako chór parafialny. Założycielem zespołu i dyrygentem, aż do chwili obecnej, jest Ryszard Pich - organista parafii Zgłobień. Od początku istnienia zespół ma formę chóru mieszanego, według podziału na dwa głosy żeńskie oraz dwa męskie. Po krótkim czasie zespół nawiązał współpracę z Lokalnym Ośrodkiem Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, gdzie do tej pory odbywają się próby. Chór czynnie działa przy parafii Zgłobień, wzbogacając liturgię swoim śpiewem podczas różnego rodzaju uroczystości i świąt w trakcie roku liturgicznego oraz aktywnie bierze udział w rozmaitych konkursach, przeglądach muzyki chóralnej, i innych imprezach kulturalnych na terenie gminy oraz poza nią. Zespół miał również okazję wystąpić poza granicami Polski, koncertując w zabytkowych kościołach na Ukrainie: we Lwowie, Mościskach i Krysowicach.

         Repertuar chóru obejmuje szeroki wachlarz utworów z różnych epok, różnego rodzaju opracowania pieśni liturgicznych na konkretne okresy roku liturgicznego: pieśni adwentowe, kolędy, pokutne, pasyjne, wielkanocne, maryjne, eucharystyczne, pieśni ku czci świętych, ślubne, pogrzebowe, piosenki religijne, hymny, utwory patriotyczne, ludowe, świeckie, jak i rozrywkowe. Zespół oprócz polskich śpiewów ma w swoim repertuarze również utwory w językach: łacińskim, rosyjskim, angielskim.

        Naszym głównym założeniem w działalności chóru jest systematyczny rozwój i praca nad całokształtem szeroko pojętej muzyki chóralnej. Przede wszystkim praca nad emisją głosu, poznawanie różnych technik wykonawczych, stylistyki, nabywanie i poszerzanie wiedzy z zasad muzyki oraz śpiewu. Istotnym czynnikiem jest również kwestia prawidłowej współpracy i koordynacji chóru z dyrygentem oraz sprawy związane z zakresu ekspresji scenicznej. Nie bez powodu bowiem nasz chór obrał sobie za nazwę określenie muzyczno-wykonawcze „Risoluto”, które oznacza: „dokładnie, ściśle, zdecydowanie, rezolutnie”. Można powiedzieć, że jest ono jak gdyby ogólną przewodnią myślą dla rozwoju i funkcjonowania całego zespołu.

 

 

  

        Kapela Słowiańska Nuta została utworzona przez Ryszarda Picha jesienią 2016 roku przy Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu. Zespół kształtował się przez pewien okres czasu. Początkowo próby zespołu odbywały się z trzema instrumentami – skrzypce, akordeon oraz tamburyn. Po pewnym czasie do zespołu dołączył kontrabas, a następnie klarnecista. Wstępnie próby odbywały się w gronie samych instrumentalistów, które polegały na rozmaitych ćwiczeniach, polegających na skoordynowaniu podstawowych schematów rytmicznych oraz prostych współbrzmień. W kolejnej fazie zespół zaczął ćwiczyć i opracowywać łatwe piosenki folklorystyczne. Po niedługim czasie powstała sekcja wokalna, składająca się z młodych i bardzo utalentowanych dziewczyn.

         Kapela Słowiańska Nuta zadebiutowała 18 grudnia 2016 roku podczas wigilii gminnej w Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, wykonując kilka opracowanych kolęd i pastorałek, odnosząc swój pierwszy sukces. Zespół bierze udział w licznych imprezach kulturalnych prezentując swój dorobek muzyczny i tym samym promując folklorystyczną tradycję muzyczną.

         Funkcję akordeonisty w grudniu 2017 roku objął Bogdan Janik, natomiast w sierpniu 2018 do zespołu dołączył nowy klarnecista – Dominik Kłęk. Z zespołem współpracuje również skrzypek – Darek Worek z Nockowej.

         Nasz zespół obrał specyficzną ścieżkę i kierunek muzyczny. Oprócz naszego pięknego polskiego folkloru, wykonujemy i podtrzymujemy również kulturę muzyczną krajów sąsiednich. W naszym repertuarze można usłyszeć również przykłady muzyki: słowackiej, ukraińskiej, rosyjskiej, cygańskiej i nie tylko. Krótko mówiąc – muzyki słowiańskiej, którą staramy się wykonywać w jak najbardziej przybliżonym charakterze w stosunku do zwyczajów i tradycji danych krajów.

Obecny skład zespołu:

 Akordeon - Bogdan Janik

 Klarnet - Dominik Kłęk

 Skrzypce - Krystyna Nowak

 Skrzypce - Ryszard Pich

 Kontrabas - Dariusz Nabożny

 Wokal - Krystyna Nowak, Sylwia Stachowicz, Alicja Kinasz, Ryszard Pich, Bogdan Janik

 

 

Zespół folkowy "Ziomki" z Woli Zgłobieńskiej

 

Grupa wokalna „KielaWianki” z Kielanówki powstała w maju 2021 roku i już miesiąc później miała swój pierwszy występ. KielaWianki to pełne wigoru i zamiłowania do muzyki Panie, które poszerzając swój repertuar, cieszą się z każdej wspólnie spędzonej chwili.
Grupa wokalna składa się z 13 wokalistek, konsekwentnie rozwijających swoje umiejętności podczas prób odbywających się w Domu Kultury w Kielanówce.
KielaWianki pomimo, iż są młodym składem mają za sobą już sporo występów i koncertów, m.in. na dużej scenie podczas Dożynek 2023 w Nosówce, w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale podczas koncertu świątecznego 2022, czy w lokalnym Domu Kultury w Kielanówce podczas pikników i wydarzeń artystycznych.
Grupa wokalna działają pod patronatem Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu. Założycielką i kierownikiem artystycznym Grupy jest Magdalena Podlasek.

 do góry