Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada stało się okazją do zorganizowania po raz kolejny przez Zespół Folkowy Ziomki i Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu wspaniałego koncertu pod nazwą ,,Wieczór Pieśni Patriotycznej". 

Do Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej, który był miejscem wydarzenia przybyła bardzo liczna widownia. Pojawili się zaproszeni dostojni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała Pan Wiesław Kąkol, Zastępca Burmistrza Pani Justyna Placha-Adamska i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Pustelny wraz z Radnymi. 

Jak w roku ubiegłym, także i w tym swoją obecnością zaszczycili żołnierze Wojska Polskiego: Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych Pan Kapitan Jan Jastrzębski, Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu Pan Podporucznik Maciej Sobotowski, Starszy Kapral Pan Józef Szeliga, Starszy Kapral Pan Dariusz Niedziałek i Starszy Szeregowy Pan Mateusz Łoboda. 

Po najważniejszym momencie, którym było odśpiewanie Hymnu Narodowego nastąpiło uroczyste odczytanie skierowanego specjalnie na tę okazję do uczestników koncertu listu Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Znakomite przemowy zaproszonych gości wprowadziły bezpośrednio w patriotyczny klimat koncertu, który bogaty był w poruszające utwory i poezję. W tegoroczny "Wieczór Pieśni Patriotycznej" włączyły się również dzieci, których występ wywarł ogromne wrażenie. Bardzo ważnym akcentem, który pojawił się w trakcie koncertu było nawiązanie do 80. rocznicy pacyfikacji przysiółka Ścieżki. Było to sposobnością do przypomnienia najtragiczniejszych w dziejach Woli Zgłobieńskiej wydarzeń, a także do wyrażenia podziękowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości upamiętniającej Pomordowanych. W sposób szczególny Sołectwo Wola Zgłobieńska i Zespół Folkowy Ziomki złożyli podziękowania Panu Kapitanowi Janowi Jastrzębskiemu i nauczycielowi historii Panu Bogdanowi Dziedzicowi. 

Niezapomniane chwile z koncertu dopełnił poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Zgłobieńskiej. Był to czas na degustację wspaniałych potraw i wzajemnym rozmów.

Tekst: Dawid Ziomek

Zdjęcia: Dorian Kapiszewski

Galeria
 do góry