Zajęcia muzyczne (keybord, gitara, perkusja) kształcą słuch, poczucie rytmu, pamięć i wyobraźnię.

Nauka gry na instrumencie wzmacnia zdolności do koncentracji, poprawia koordynację ręka-oko co rozwija zdolności motoryczne. Muzykowanie rozwija również takie cechy jak cierpliwość i wytrwałość, a także poczucie własnej wartości. Pozytywny jest wpływ muzyki na samopoczucie i zdrowie. Wierzymy w to więc zachęcamy do muzykowania. Osoby, które mają kontakt z muzyką są szczęśliwe i odnoszą więcej sukcesów w życiu - także zawodowym nawet mimo przeszkód. Potrafią nawiązywać zdrowe relacje w życiu dorosłym.
Prowadzimyje dla kameralnych grup.

Gitara i perkusja w poniedziałki i środy
Prowadzący: Grzegorz Stojek
Keyboard w czwartki
Prowadzący: Zbigniew Stojek
Prowadzona będzie również  nauka gry na gitarze: basowej, akustycznej, klasycznej na każdym poziomie zaawansowania.
Prowadzący: Kamil Nieznański
Gitara w poniedziałki i piątki

 do góry