Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Gmina Rozwadów realizuje wspólnie projekt finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii".

9.11.2021 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii"

9 listopada 2021 odbyło się z spotkanie kadry zarządzającej Rozwadów - Boguchwała oraz przedstawicieli obu instytucji partnerskich w kwestii omówienia realizacji projektu "Współpraca społeczności polsko - ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii". Planujemy działania i wyjazdy.

 do góry