Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Gmina Rozwadów realizuje wspólnie projekt finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii".

10-12.12.2021 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii"

Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Gmina Rozwadów realizuje wspólnie projekt finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii".

W dniach 10-12 grudnia 2021 odbyło się pierwsze wspólne wydarzenie w Boguchwale, podczas którego uczestnicy zapoznali się ze sobą, wymieniali się doświadczeniami związanymi
z tradycją, historią i kulturą, omówili również sposoby promocji swoich miast. W integracji uczestników pomogły zaplanowane warsztaty tj. warsztaty ceramiczne, warsztaty rękodzieła - ozdoby świąteczne oraz klasa tańca regionalnego i narodowego - taniec ludowy. W godzinach popołudniowych odbył się tradycyjny wieczór regionalny gdzie uczestnicy mogli poznać dziedzictwo kulturowego i historyczne gminy Boguchwała. Na warsztaty została zrekrutowana grupa osób w różnym wieku i różnych kultur, co pozwoliło zacieśnić więzi pokoleniowe, zdobyć nowe umiejętności, zachować dziedzictwo kulturowe i przekazać tradycję młodym pokoleniom. Końcową częścią wydarzenia była konferencja podsumowująca, gdzie uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje prace i mieli okazję podzielić się wiedzą zdobytą podczas warsztatów z innymi uczestnikami. Uczestnikami konferencji byli uczestnicy warsztatów, przedstawiciele gminy oraz zaproszeni goście, w tym lokalne media, przedstawiciele środowisk kulturowych i mieszkańcy gminy Boguchwała. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność naszym gościom z Ukrainy!
"Boguchwalska platforma edukacji kulturalnej - zakup nagłośnienia oraz oświetlenia na cele animacji kulturalnej" całkowity koszt zadania 76 430 zł?? Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu promocji kultury.
Galeria
 do góry