II Powiatowy Festiwal Piosenki ku pamięci Żołnierzy Wyklętych „POLSKA Z KRWI KOBIETĄ”

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
Burmistrz Boguchwały dr Wiesław Kąkol,
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale,
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,
Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu,
Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu
zapraszają do udziału w II Powiatowym Festiwalu Piosenki ku pamięci Żołnierzy Wyklętych „POLSKA Z KRWI KOBIETĄ” pamięci Danuty „Inki” Siedzikównej kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tematycznie poświęcony żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Bohaterom stawiającym opór służbie bezpieczeństwa ZSRR oraz polskim władzom im podporządkowanym. Wartości przez nich wyznawane takie jak patriotyzm oraz zaangażowanie w obronę polskości są godne oddania im hołdu.
Etapy Konkursu:
• I etap – do 19.02.2024r. – Nadsyłanie nagrań oraz Karty Zgłoszenia
• II etap – 23.02.2024r. – Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do koncertu laureatów
• III etap - 01.03.2024r. – Koncert Galowy podczas, którego ogłoszone zostaną ostateczne wyniki.

Kategorie wiekowe uczestników:
1. Uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI,
2. Uczniowie szkół podstawowych z klas VII – VIII,
3. Uczniowie szkół średnich
4. Osoby dorosłe (nie będące uczniami szkół średnich)
Cele konkursu:
• Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków.
• Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.
• Pogłębienie miłości do Ojczyzny.
• Promocja młodych talentów
• Zdobywanie doświadczeń scenicznych
• Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
Warunki uczestnictwa:
• Uczestników mogą zgłaszać szkoły, domy kultury, inne placówki kulturalno-oświatowe oraz osoby prywatne.
• Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim odpowiednio dobraną do wieku uczestnika, umiejętności wokalnych oraz tematyki organizowanego festiwalu
• Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator, podkład muzyczny lub zespół muzyczny. (Ocenie podlega jedynie wokalista/uczestnik)
• Nagranie prezentacji konkursowej musi spełnić następujące wymogi:
- rejestracja audio-wideo,
- prezentacja w pełnym planie (bez cięć i montażu)
- gotowe nagranie wraz z Kartą Zgłoszenia oraz Klauzulą RODO udostępnione np. przez platformę WeTransfer lub Dysk Google, lub też przesłane drogą mailową na adres: mck@boguchwala.pl
- plik filmowy w nazwie powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz tytuł utworu.
Oceny prezentacji nagrań dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów uwzględniając:
• dobór wybranego repertuaru
• znajomość tekstu i melodii utworu
• muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
• brzmienie i technika wokalna;
• interpretacja utworów;
• ogólny wyraz artystyczny.
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Zapraszamy!

Załączniki:
 do góry