Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na Najdłuższy Łańcuch Choinkowy?
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 11 grudnia 2022 r. podczas Podkarpacki Jarmark Bożonarodzeniowy NIKiDW Boguchwała 2022 w MCK w Boguchwale około godziny 12:30.
Zapraszamy do udziału wszystkie szkoły oraz instytucje kultury.
Połączmy się na święta
Termin składania prac konkursowych do 08.12.2022 r. w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale.
Nagrody :
Komisja konkursowa , powołana przez Organizatora dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu: I, II, III i wyróżnienia.
Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 zł.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNECO NIKiDW na „Najdłuższy łańcuch choinkowy 2022”

1. Celem konkursu jest:
• kultywowanie dawnych tradycji świątecznych,
• integracja grupy , klasy, zespołów,
• wzmocnienie umiejętności manualnych i technicznych ,
• odkrywanie własnych zdolności,
Założenia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 11 grudnia 2022 r. podczas Podkarpackiego Jarmarku Bożonarodzeniowego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
4. Konkurs odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe.
Zasady konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu przez klasę / grupę / zespół tylko jednego łańcucha choinkowego.
2. Łańcuch choinkowy można wykonać z białego, srebrnego bądź kolorowego papieru o szerokości od 2cm do 15cm. Dopuszczane jest również wszelkiego rodzaju zdobienie.
3. Łańcuch choinkowy musi być złożony z pojedynczych elementów wykonanych własnoręcznie, przez uczestników konkursu, a nie z gotowych zakupionych w sklepie.
4. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale w pokoju 0.22.
Do prac należy dołączyć:
• Kartę zgłoszenia.
• Podpisany regulamin.
• Metryczkę umieszczoną na końcu łańcucha *
Kryteria oceny:
1. W zależności od długości łańcucha przyznane zostaną punkty od 1 do 5.
2. Za estetykę i oryginalne wykonanie osobno przyznane zostaną punkty od 1 do 10.
3. Komisja może przyznać dodatkowe punkty za oryginalne zdobienia ( np. brokat, flamastry, żelowy długopis, farbka)
4. Za każde pęknięcie łańcucha podczas mierzenia odlicza się 10 cm z jego długości.
5. Dyskwalifikacja uczestników może nastąpić w przypadku, gdy elementy łańcucha choinkowego są
elementami zakupionymi w sklepie.
6. Prace (łańcuchy choinkowe) przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane.

 do góry