Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy - Dzień Dziecka Gmina Boguchwała 2024

Rajd rowerowy skierowany jest do dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy całe rodziny !

I trasa:
 Start 12:00 Rynek Miejski w Boguchwale, przejazd wzdłuż rzeki Lubcza do Racławówki, Niechobrz -Radzielówka, Nosówka - Przymiarki, Zgłobień Park im. Tadeusza Nalepy (długość ok. 11 km)
*Możliwość dołączenia: Racławówka Szkoła - parking dolny ok. 12:30

II trasa:
Start: 12:00 Ośrodek Kultury w Lutoryżu, przejazd Boguchwała ul. Partyzantów, Mogielnica, Niechobrz, Radzielówka, Nosówka Przymiarki, Zgłobień Park im. Tadeusza Nelepy (długość ok. 14 km)
*Możliwość dołączenia: Mogielnica Stadion (ok. 12:30), Niechobrz Rondo (ok. 12:45)

III trasa:
Start 12:00 Ośrodek Kultury w Zgłobniu, przejazd Wola Zgłobieńska - Zapłocia, Będzienica, Nockowa, Wola Zgłobieńska - Lisiaki, Błędowa Zgłobieńska, Zgłobień Park im. Tadeusza Nalepy (długość ok. 15 km)
*Możliwość dołączenia: Ośrodek Kultury w Woli Zgłobieńskiej (ok. 12:20)

Po zakończeniu rajdu w Parku im. Tadeusza Nalepy w Zgłobniu grill oraz wspólne zabawy integracyjne!

??
Powrót do domów we własnym zakresie.

????‍??
Uczestnicy rajdu poruszają się w spokojnym, dostosowanym do grupy tempie, zbierając po drodze informacje turystyczno-krajoznawcze przekazane przez przewodników. Przemieszczamy się drogami gminnymi oraz powiatowymi, respektując przepisy ruchu drogowego.

??
Uczestnicy nieletni powinni być wyposażeni w kask rowerowy i być pod opieką pełnoletniego opiekuna. Dopuszcza się udział grup szkolnych (np. 10-20 osób pod opieką dwóch opiekunów)

????
Udział w Rajdzie jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy w terminie do 28 maja! Zgłoszenia można dokonać drogą mailową, sms-ową lub telefoniczną pod adresami wskazanymi poniżej. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczestników oraz w przypadku osób nieletnich informację, który z uczestników rajdu jest opiekunem dziecka/ grupy.

Zapisy:
Trasa I - start Rynek Miejski Boguchwała
kontakt: Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
?? tel. 172306572
???? e-mail: mck@boguchwala.pl

Trasa II - start Ośrodek Kultury Lutoryż
kontakt Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu
?? tel. 606307983
???? e-mail: lok.niechobrz@gmail.com

Trasa III - start Ośrodek Kultury Zgłobień
kontakt: Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu
?? tel. 579471010
???? e-mail: lok.zglobien@gmail.com

Aby wziąć udział w Rajdzie należy dla każdego uczestnika z osobna wypełnić kartę zgłoszeniową. Można ją wypełnić w dniu rajdu w miejscu startu, lub przesłać skan wypełnionej karty razem ze zgłoszeniem drogą mailową.

Serdecznie zapraszają organizatorzy Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu, Lokalny Ośrodek Kultury Razem w Niechobrzu oraz Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza
 do góry