Data wydruku: 2024-04-25 00:08:40

FILIE

Dom Kultury w Zgłobniu

Magdalena Podlasek
Instruktor pracy kulturalno-oświatowej

Kontakt: tel.: 17 871 61 92, 579 471 010
e-mail: lok.zglobien@gmail.com

Zgłobień 77