Data wydruku: 2024-05-22 16:42:26

AKTUALNOŚCI

W Niechobrzu odbyło się noworoczne spotkanie seniorów

W sobotę w Niechobrzu odbyło się noworoczne spotkanie seniorów. Otworzył je koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego z Niechobrza pod przewodnictwem dyrygenta Pani Joanny Dąbrowskiej. Najlepsze życzenia złożyli seniorom Zastępca Burmistrza Boguchwały Justyna Placha - Adamska, Radny Rady Miejskiej w Boguchwale Jerzy Mazur oraz Sołtys Niechobrza Marian Kawa, a także Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu Maciej Dziedzic.

Najważniejsze działania podejmowane przez Miejską Radę Seniorów oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała podsumowali przewodniczący stowarzyszenia Antonii Golonkiewicz oraz zastępca przewodniczącego Józef Tobiasz. Wieczór zakończyła wspólna biesiada przy muzyce.