Data wydruku: 2024-06-21 10:30:23

PROJEKTY

Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Gmina Rozwadów realizuje wspólnie projekt finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii".

24-26.06.2022 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii"

W dniach 24-26 czerwca odbyło się drugie wspólne wydarzenie w Boguchwale, podczas którego uczestnicy zapoznali się ze sobą, wymieniali się doświadczeniami związanymi z tradycją, historią i kulturą, omówili również sposoby promocji swoich miast. W integracji uczestników pomogły zaplanowane warsztaty tj: - warsztaty śpiewu z tradycyjnymi obrzędami i sztuka opowiadania z Panią Stefanią Buda wraz Zespołem Nosowiany z Nosówki, - warsztaty rękodzielnicze z tworzenia wieńców dożynkowych, - knitting academy - sztuka wykonywania obrusów i dekoracji domu prowadzonych przez Katarzynę Być Pracownia Ceramiki I Rękodzieła BYĆ . - warsztaty kulinarne z Martą Wilk połączone z wieczorem regionalnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija Boguchwala i pracowników MCK Boguchwała. Końcową częścią wydarzenia była konferencja podsumowująca, gdzie uczestnicy warsztatów mieli okazję podzielić się wiedzą zdobytą podczas warsztatów z innymi uczestnikami. Na warsztaty została zrekrutowana grupa osób w różnym wieku i różnych kultur, co pozwoliło zacieśnić więzi pokoleniowe, zdobyć nowe umiejętności, zachować dziedzictwo kulturowe i przekazać tradycję młodym pokoleniom. W Boguchwale został również zakupiony sprzęt do wyposażenia kuchni.